Stichting Talentweken

Stichting Talentweken stelt zich volgens haar statuten ten doel: het organiseren en uitvoeren van talentprogramma's ten behoeve van basisscholen. Deze programma's stimuleren de eigen kracht van leerlingen en leerkrachten.

Missie

Talenten dromen, talenten ontdekken door talenten te ervaren
Wij laten kinderen hun talenten ontdekken. Door hen te laten ervaren dat ze ergens goed in zijn ontstaat er een intrinsieke motivatie, blijdschap en energie. Dankzij deze positieve leerervaring en reflectie op het eigen kunnen krijgen zij inzicht in wie zij zijn, wat zij leuk vinden en wat zij goed kunnen. Zo ontwikkelen zij hun talenten tot sterke punten en maken zij stappen naar een toekomst die bij hen past. Leraren zien hun leerlingen nieuwe talenten ontdekken en ervaren de pedagogische kracht van de uitgangspunten van de positieve psychologie.

Visie

Onze talentenprogramma’s dragen bij aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, inzicht in talenten en competenties. Kinderen leren dat zij over sterke kanten beschikken en dat het mogelijk is om met een positief welbevinden en doorzettingsvermogen mooie resultaten te realiseren. Dit welbevinden staat centraal tijdens Talentweken, zowel individueel als binnen de groep.

Inzicht in eigen talenten heeft een bewezen positief effect op motivatie, zelfvertrouwen, leren en persoonlijke ontwikkeling. Daar staan we voor! Zo krijgen kinderen meer zicht op de eigen talenten, en geven wij handvatten om krachtiger en zelfbewuster hun doelen en dromen na te streven. Thuis, op school en in hun vrije tijd. Wij zetten ons in om zoveel mogelijk groepen te laten profiteren van de unieke ervaring van Talentweken.

Talentweken biedt een stimulans in de ontwikkeling van de kinderen en is een verrijking van het aanbod gedurende de schoolperiode, waar de focus vaak meer ligt op de cognitieve en sociale ontwikkeling. Dankzij het waardevolle voor- en natraject specifiek voor leraren blijft het niet bij deze ene week en worden de inzichten ingebed in het curriculum.

ANBI-status

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

KvK nummer: 72010843
Btw nummer: 858942288 B 01
Betaalrekening: NL10 TRIO 0379 4107 02
RSIN/fiscaalnummer: 8589.42.288

Stichting Talentweken werft fondsen, subsidies en donaties voor de organisatie van de talentweken. De stichting heeft een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften en donaties aan de stichting kunnen derhalve - binnen de regels van de belastingdienst - als aftrekpost worden betrokken bij de belastingaangifte.

Naast de financiële vergoeding vanuit de stichting, betaalt de school een eigen bijdrage per leerling. Dit bedrag is afhankelijk van het gewenste programma. Elk programma is er één op maat, afgestemd op de talenten van de leerkracht en passend bij de behoefte van de klas.

Bestuur

Het bestuur ligt in handen van de volgende personen:

Voorzitter: B. Rosenmuller (Babs)
Secretaris: H.C.A.W. van den Bemt (Hein)
Penningmeester: F.M.A. Hakvoort (Ferdi)
Bestuurslid: B.E. Lochtmans (Barbara)
Bestuurslid: E.A. Jense (Elma)

Voor inzicht in onze activiteiten verwijzen wij naar het beleidsplan.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Talentweken is belast met het besturen van de stichting. Dit is vastgesteld in artikel 4 van de statuten van Stichting Talentweken. De bestuursleden van Stichting Talentweken zetten zich onbezoldigd in en krijgen hun onkosten op declaratiebasis vergoed. De projectleiders en de workshopleiders ontvangen wel een financiële vergoeding voor hun geleverde diensten.